Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter

Ekompilace je zajímavý projekt umožňující začínajícím kapelám zahrát si na festivalu na jednom pódiu spolu se známým headlinerem. Celý projekt má za cíl propagovat tzv. čisté festivaly, třídění odpadu a odpovědnost k životnímu prostředí. Více na ekompilace.cz.


Ekompilace is an interesting project which enables young bands playing in one festival stage with a famous headliner. Whole project has a main goal to promote so called clean festivals, waste recycling and responsibility to environment.

Lineup Poděbrady 2014:

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter